top of page
141027-artlawservices-logo-RGB.png

 Arbitrage & Geschillen

Wij kunnen advies verlenen om arbitrage of procesvoering voorspelbaar en controleerbaar te maken, ook in geval van internationale en geschillen met meerdere partijen. Wij kunnen u helpen bij geschillen die ontstaan over:

 

- Verkoop, leningen en zendingen

- Commissieregelingen

- Claims van derden en verantwoordelijkheden van veilingmeesters

- Contractbreuk en/of breuk van garantie van bevoegdheid

- Invoer, uitvoer en verkeer van kunstwerken

- Schade aan kunst

- Beroepsnalatigheid tegen veilinghuizen

- Gebrekkige titel

- Eigendom

- Toewijzing

- Authenticiteit en herkomst

- Terughalen van een gestolen kunstwerk uit een museum en uitbetaling van een beloning

- Frauduleuze kunstwerken (namaak en vervalsingen) en verlies van verkoop

- Nalatenschappen, testamenten en trusts

bottom of page