top of page

Wwft Services en Trainingen 

ALS logo and slogan (high Res)_edited_edited.png
Anti-witwas regels in Nederland

U dient zich als koper of verkoper van kunstvoorwerpen - ook bij bemiddeling - aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme oftewel de “Wwft” te houden:

 • Bij transacties van € 10.000 of meer moet naar nieuwe én huidige klanten zgn. klantenonderzoek worden gedaan en dit worden vastgelegd in een rapport.

 • Indien u ten behoeve van een klant (bemiddeling) een transactie doet, geldt de grens van € 15.000.

 • De intensiteit van het klantenonderzoek hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld waar de koper vandaan komt, of hoe de betaling verloopt.

 • Bij verdenking van een ongebruikelijke transactie moet u dit onmiddellijk melden.

 • Bij transacties van € 20.000 of meer (bij girale betaling of in cash) moet u dit altijd melden.

Op 26 augustus 2020 heb ik voor de Nederlandse Galerie Associatie een webinar hierover gegeven. Deze is op de site van de NGA terug te vinden.

Uiterlijk 27 maart van dit jaar moeten rechtspersonen verplicht in het UBO-register zijn ingeschreven.

 

Nieuw bij de Wwft is de terugmeldplicht, dit houdt in dat u verplicht bent om melding aan de KvK te doen van iedere afwijking die u aantreft tussen de informatie over UBO's in het Handelsregister en de informatie waarover u beschikt.

Later dit jaar zal er naar alle waarschijnlijkheid een totaal verbod op cashbetalingen van meer dan € 3.000 worden ingevoerd. 

Wwft Services 

 

Met de Wwft Services van Art Law Services nemen wij alle zorgen voor het bovenstaande (1 t/m 4) op ons, en kunt u er gerust op zijn dat het in orde is. We doen de onderzoeken en geven de galerie een verklaring af dat de klant het klantenonderzoek heeft doorlopen. Deze verklaring kunt u als bewijs dat u het klantenonderzoek heeft volbracht aan de instanties overleggen.  

Hiernaast bieden wij Wwft trainingen aan. Hiermee blijft u up-to-date met de laatste ontwikkelingen en zal u  risico's gemakkelijker kunnen herkennen. 

Zeer kort samengevat moeten handelaren in de kunsthandel het volgende aan Wwft doen: 

1. Normaal klantenonderzoek; en vervolgens als daar aanleiding toe geeft 

2. Een verscherpt klantenonderzoek; en 

3. Monitoring van reeds bestaande klanten; en

4. Melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU. 

Inhoud Wwft Services

Het normale klantenonderzoek zal o.a. het volgende inhouden: 

 • N.A.W gegevens achterhalen en vaststellen correctheid; 

 • ID bewijs en vaststellen correctheid hiervan;

 • UBO vaststellen;

 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen; 

 • Opstellen van een risicoprofiel; en 

 • Verklaring afronding van het klantenonderzoek.

Het verscherpte klantenonderzoek zal o.a. inhouden: 

 • Verzamelen van aanvullende informatie met betrekking tot het doel en de aard van die zakelijke relatie;

 • Verzamelen van informatie over de herkomst van het geld die bij de transactie gebruikt zal worden; 

 • De bron van het vermogen van die klanten en van die uiteindelijk belanghebbenden vaststellen;

 • Verzamelen van informatie over de achtergrond van, en beweegredenen voor, de voorgenomen of verrichte transacties van die klanten;

 • Opstellen van een risicoprofiel; en 

 • Verklaring afronding van het klantenonderzoek.

 
Trainingen 

Volgens artikel 35 Wwft moet een instelling er zorg voor dragen dat haar medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Zij moeten periodieke trainingen krijgen. 

Wij trainen uw organisatie in het herkennen en adequaat handelen bij ongebruikelijke transacties. U krijgt in één dagdeel praktische en actuele informatie, direct bij u op locatie of online. 

Heeft u specifieke wensen of behoefte aan een training op maat? Neem gerust contact met ons op bij vragen of interesse. 

Kosten Wwft Services 

De kosten voor het normale klantonderzoek (1) en de monitoring van reeds bestaande klanten (3) zijn volgens een vast vooraf afgesproken bedrag per onderzoek/monitoring: € 95,- per klantenonderzoek. 

 

Ook is het mogelijk om een abonnement per maand te nemen, waarbij u ongelimiteerd klantenonderzoeken en monitoring door ons kunt laten uitvoeren. Neem voor een offerte direct contact met ons op. 

 

Ook voor een verscherpt klantenonderzoek (2) of een melding (4) hanteren wij een vast bedrag van € 25,- extra per klantenonderzoek, dus boven het normale tarief van € 95,-. 

Voor de kosten van de trainingen kunt u direct contact met ons opnemen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en de algemene voorwaarden van Art Law Services B.V. zullen van toepassing zijn.  

Neem nu direct contact met Laurens op:

 

Laurens.kasteleijn@artlawservices.com

06-47145 946

ALS (only).jpg
bottom of page