top of page
141027-artlawservices-logo-RGB.png

Overeenkomsten

Art Law Services verleent assistentie bij het onderhandelen, opstellen en herzien van allerlei overeenkomsten tussen verschillende partijen in de beeldende kunsten en creatieve industrieën, zoals:

- Verkoop en verwerving van kunstwerken (onderhands of op een veiling)

- Overeenkomsten voor opdrachten

- Licentie overeenkomsten

- Samenwerkingsovereenkomsten

- Beheer van kunstenaars

- Bemiddelingsovereenkomsten

- Tentoonstelling, bruikleen en legaat

- Creatie, beheer en ontbinding van kunstcollecties

- Beheer van nalatenschappen en legaten van kunstenaars

Wij behandelen regelmatig internationale kunsttransacties en kunstwerken in verschillende media en met diverse achtergronden.

bottom of page